Opvoeding

Opvoeding

Opvoeden in een multiculturele context is niet altijd voor iedereen makkelijk. Naast de complexiteit door verschil in inzichten kunnen de ontwikkelingen van onze moderne tijd ook zorgen voor extra moeilijkheid. Want wat weet u als ouder wat uw kid op internet doet? Moet u hem of haar dit internet verbieden, beperken of laat u hem helemaal vrij. Wat doet uw kind op straat, wie zijn of haar vrienden ? welke invloed zij op uw kind hebben?
Allemaal vragen die ondanks hun relevantie niet altijd en snel gesteld worden door alle ouders.
Deze en veel andere vragen vormen voor ons een belangrijke speerpunten in ons aanbod voor opvoedingsondersteuning

Collectieve opvoedingsondersteuning

Dit betreft bijeenkomsten voor opvoedingsondersteuning voor ouders in groepsverband. Zij krijgen algemeen inzichten en handvatten ten behoeve van hun opvoedingssituaties. Tevens wordt er stilgestaan bij de vragen waar ouders mee zitten. Ook wordt er vaak een relatie gelegd met het onderwijs van hun kinderen.

Gezinsgericht opvoedingsondersteuning

Dit aanbod richt zich met name op de praktijk van opvoeding van individuele gezinnen. We noemen dit ook praktische opvoedingsondersteuning. Ouders krijgen hulp en ondersteuning bij hun dagelijkse en vooral hardnekkige opvoeding vragen. Dit kan zowel incidenteel als in een traject vorm.