Onderwijs

Inburgering & NT2 lessen
re-integratie

Binnen Divers-City is jarenlang expertise opgebouwd met betrekking taallessen met name als het gaat om inburgering. We bieden onze taallessen vooral, collectief aan of het gaat om inburgering NT2 of taal verhogende lessen. Ook verzorgen we lessen in combinatie met diverse maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, maatschappelijke participatie of opvoering en onderwijs. Onze lessen worden verzorgd door gespecialiseerd docenten. Zij hebben veel ervaring met deze lessen en de doelgroepen. . We beschouwen onze lessen als een startpunt voor langere ontwikkelingstrajecten. Daarom benadrukken we in onze cursussen de voortzetting van het leer- en ontwikkelingsproces.

Taalstages re-integreerbaarheid van cliënten

Inburgeraars die bezig zijn met een inburgering of NT2 traject e/of andere cursisten kunnen geholpen worden aan een taalstage waarin zij praktisch Nederlands leren en datgene direct toepassen wat zij in de cursus geleerd hebben. Zo voorkomt men dat de taalkennis passiever wordt. Bovendien ervaren kandidaten zo het nut van de taal en zullen zij meer en actiever mee doen met hun taallessen.

Bestrijden van schooluitval

Schooluitval voor jongeren is één van de directe oorzaken van hun werkloosheid. Doordat zij geen of onvoldoende basisberoepskwalificaties hebben zij meestal minder kans op de arbeidsmarkt. We bieden op basis van eigene ervaring en expertise op dit gebied effectieve collectieve en individuele trajecten om schoolverlaters zowel in preventieve als curatieve zin te begeleiden naar een kwalificatie.