Arbeidsmarkt

2e spoor re-integratie

Re-integratie 2e spoor is een belangrijke fase in het kader van WVP. Als men in deze fase aankomt is de terugkeer bij eigen werkgever voor werknemer vaak afgesloten. De uitdaging is dan voldoende inspanningen te leveren voor re-integratie zodat UWV hier aan het einde van de wachttijd positief over kan oordelen. Vaak is het voor werkgevers niet echt duidelijk of men de juiste inspanningen geleverd heeft tijden de re-integratie 1e spoor. Om ook nog onzekerheden te krijgen over re-integratie 2e spoor is het niet helemaal waar werkgevers op zitten te wachten. Divers-city B.V. biedt in dit geval re-integratietrajecten. Zelfs voor de meest “moeizame” dossiers hebben we een adequate aanpak. Bij ons komt iedereen in beweging met uiteindelijk meer en betere perspectieven voor de arbeidparticipatie. Voor UWV kunnen we ook op maat trajecten aanbieden al dan niet in het kader van de zogenaamde IRO’s.

Haalbaarheidsonderzoek re-integreerbaarheid van cliënten

In het kader van Wet Verbetering Poortwachter kunnen bijvoorbeeld werkgevers en UWV behoefte hebben om duidelijkheid te krijgen over de re-integreerbaarheid van een werknemer/Cliënt. Reden hiervoor kan zijn dat men onvoldoende inzicht heeft over de mate waarin een werknemer mogelijkheden heeft voor een re-integratie of niet. We bieden in dit geval een diepgaand haalbaarheidsonderzoek aan dat een duidelijk en reëel beeld kan geven van de re-integratiemogelijkheden van een werknemer. We bekijken in dit geval naar extra aspecten vanwege diversiteitkenmerken. We rapporteren onze bevindingen binnen het gestelde termijn met een passend advies.

Jobcoaching

Sommige werknemers kunnen mogelijkheden ondervinden zich op het werk te handhaven. Men mist wellicht de juiste houding, (werknemers)vaardigheden of is men simpelweg niet goed ingewerkt. Bij allochtone werknemers spelen daar ook vaak nog interculturele dimensies een cruciale rol bij. Om te voorkomen dat deze werknemers zo snel weer eruit vallen kunnen werkgevers ervoor kiezen hen extra begeleiding te bieden door inzet van jobcoaching. Divers-city B.V. heeft met name hier expertise in ontwikkeld mbt allochtone werknemers.

Meditation

Waar samengewerkt wordt kunnen ook conflicten ontstaan. Doorgaans worden deze simpelweg opgelost door afspraken en protocollen op de werkvloer. Het kan echter voorkomen dat men verwikkeld raakt in conflicten die toch om tussenkomst vragen van een externe bemiddelbaar. Deze brengt een fries blik op de situatie en heeft ook geen persoonlijk belang bij de zaak. Bovendien kan hij eigen expertise anders naar het conflict kijken dan de betrokkenen. Divers-city B.V. heeft goede ervaring met mediation als instrument waarin we met name bij conflicten bemiddeld hebben met een intercultureel karakter.

Sociale activering

Sociale activering is één van de goed ontwikkelde instrumenten van Divers-city. We zetten hierop wanneer we merken dat mensen nog in staat zijn om direct een arbeidsplaats te kunnen veroveren en ook behouden. Hierin krijgen mensen extra begeleiding om bepaalde basisvaardigheden te kunnen leren zoals een goede werkhouding en presentatie, taalvaardigheden maar ook sociale en communicatieve vaardigheden.

Werkervaringsplaatsen

Waar samengewerkt wordt kunnen ook conflicten ontstaan. Doorgaans worden deze simpelweg opgelost door afspraken en protocollen op de werkvloer. Het kan echter voorkomen dat men verwikkeld raakt in conflicten die toch om tussenkomst vragen van een externe bemiddelbaar. Deze brengt een fries blik op de situatie en heeft ook geen persoonlijk belang bij de zaak. Bovendien kan hij eigen expertise anders naar het conflict kijken dan de betrokkenen. Divers-city B.V. heeft goede ervaring met mediation als instrument waarin we met name bij conflicten bemiddeld hebben met een intercultureel karakter.

Trainingen

Divers-City biedt al dan niet arbeidsmarktgericht vooral trainingen op het gebied van participatie, (interculturele) communicatie en diversiteit. Onze trainingen worden verzorgd door experts in hun domein en men kan bovendien altijd op maatwerk rekenen. Deelnemers aan onze trainingen zijn klantmanagers bij Sociale Zaken of UWV, HR personeel van bedrijven maar ook cliënten en werknemers worden effectief door ons getraind om hen goed voor te bereiden op een duurzame werkrelatie.